Thông tin mới nhất về phân chia bằng lái xe, không còn bằng lái hạng B2

Theo dự thảo mới nhất trong Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất chia giấy phép lái xe thành 15 hạng, với nhiều thay đổi so với quy định hiện hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây thảo luận về dự án luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất chia giấy phép lái xe thành 15 hạng, với nhiều thay đổi so với quy định hiện hành.

Trong đó, giấy phép lái xe sẽ không còn hạng A4, hạng B1 và B2 sẽ được đưa về cùng hạng B.

Dự thảo luật cũng quy định điều khoản chuyển tiếp: giấy phép lái xe cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên giấy phép lái xe. Việc chuyển đổi hạng giấy phép lái xe chỉ thực hiện đối với sát hạch, cấp mới và các trường hợp cấp đổi, cấp lại.

Chính phủ đề xuất chia giấy phép lái xe thành 15 hạng- Ảnh 1.

Theo đề xuất, giấy phép lái xe sẽ không còn hạng A4, hạng B1 và B2 sẽ được đưa về cùng hạng B

TUYẾN PHAN

Chi tiết 15 hạng giấy phép lái xe

Với những thay đổi trên, giấy phép lái xe sẽ bao gồm các hạng sau:

Hạng A1: cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kw;

Hạng A: cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kw và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Hạng B1: cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Hạng B: cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng) có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có kéo theo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750 kg;

 

Bộ Công an đề xuất bỏ GPLX hạng A4, gộp hạng B1 và B2

Hạng C1: cấp cho người lái xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng) có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 có kéo theo rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B;

Hạng C: cấp cho người lái xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng) có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1;

Hạng D1: cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 08 chỗ đến 16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 có kéo theo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C;

Hạng D2: cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) trên 16 chỗ đến 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 có kéo theo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1;

Hạng D: cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D có kéo theo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750 kg; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2;

Hạng BE: cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg;

Hạng C1E: cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg;

Hạng CE: cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc;

Hạng D1E: cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg;

Hạng D2E: cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg;

Hạng DE: cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg; xe ô tô chở khách nối toa.

(Nguồn: thanhnien.vn)